Skip to main content

BEHANDLINGSFORLØB

Behandlingen kan både foregå individuelt og i gruppe. Behandlingen kan desuden foregå i ambulatoriet eller i naturen. Behandlingsvarigheden er individuel og aftales i fællesskab for tre måneder ad gangen.

Behandlingen har et rådgivende, undervisende og terapeutisk sigte.

I behandlingen er der fokus på den betydning dit alkoholforbrug har for dig og hvorfor det er vigtigt for dig at ændre på alkoholproblemet.

Der arbejdes med den ambivalens, der oftest vil være, når større beslutninger om forandring er i gang og du støttes i at træffe et bevidst valg, om hvordan du vil ændre dine drikkevaner. Der er primært fokus på din situation her og nu og på fremtiden. Eksempelvis hvordan du finder nye løsningsmodeller i at takle forskellige situationer på og hvordan der kan skabes nye muligheder i dit hverdagsliv.