Skip to main content

Tilsyn

HALSNÆS ALKOHOLAMBULATORIUM ER GODKENDT AF SOCIALTILSYN HOVEDSTADEN. SOCIALTILSYNET VURDERER, OM TILBUDDET HAR DEN NØDVENDIGE KVALITET OG OPFYLDER BETINGELSERNE FOR GODKENDELSE JF. § 6 OG 12-18 I LOV OM SOCIALTILSYN. AMBULATORIET HAR TILSYN AF SOCIALTILSYNET MINIMUM ÉN GANG ÅRLIGT ENTEN VED ANMELDT ELLER UANMELDT BESØG.

STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED VURDERER PATIENTSIKKERHEDEN I AMBULATORIET OG DER ER TILSYN NÅR OMRÅDET UDVÆLGES.