Skip to main content

TIL SAMARBEJDSPARTNERE

Halsnæs Alkoholambulatorium tilbyder ambulant alkoholbehandling til borgere med problematisk brug af alkohol, jævnfør Sundhedslovens paragraf 141.

Tilbuddet har kommunale samarbejdsaftaler med Halsnæs og Fredensborg kommuner og har herudover samarbejdsaftale med Krisehjælpen i TandlægeTryghed.
Halsnæs Kommune har i 2012 haft tilsyn i ambulatoriet, rapporten kan læses her.

Vi ser alkoholproblemer som multifaktorielt betinget, hvor der ikke er nogen enkeltstående årsag til, at et menneske får problemer med alkohol. Ønsket for den enkelte om at ændre års alkoholmisbrug, stiller store krav til det enkelte menneske og ligeledes krav til behandlingsstedet, der skal støtte op om disse ændringer.

Behandlingsforløbet i Alkoholambulatoriet har fokus på alkohol, med opmærksomhed på afledte problemstillinger. Der er ligeledes et naturligt fokus på pårørende, som tilbydes rådgivning og inddragelse efter behov.

Når der er behov for en koordineret eller parallel indsats, medinddrages andre aktører, ligesom Alkoholambulatoriet har mulighed for deltagelse i samarbejde omkring en borger, initieret af kommunen. Når der er faglig indikation for behandlingstilbud i andet regi, henvises der til kommunen.

For patienter der af den ene eller anden årsag, har problemer med at møde op i ambulatoriet, er der, efter en faglig vurdering, mulighed for at tilbyde behandling i eget hjem. Ved udeblivelser er vi opsøgende. Dette kan foregå telefonisk, men kan også, når det er aftalt med patienten, være opfølgning i eget hjem.

De forskellige forløb planlægges ud fra den overordnede ramme, der er beskrevet under “Behandlingsydelser“, men altid i dialog med patienten og så fleksibelt, at det passer den enkelte der søger behandling.