Skip to main content

Medicinsk alkoholbehandling

Nogle mennesker oplever, at det kan være en støtte at få medicin, når de ønsker at omlægge deres alkoholvaner.

I ambulatoriet er der mulighed for at starte medicinsk behandling som supplement til samtalerne med følgende medicin:

Acamprosat (Campral): Støtte alkoholafholdenhed, hjælper nogle mennesker med at formindske drikketrang.

Antabus: Støtte til alkoholafholdenhed. Antabusbehandlingen kan startes op ved første henvendelse i ambulatoriet og foregår ved udlevering i ambulatoriet to gange om ugen. 

Naltrexon: Støtte til at reducere alkoholindtagelse.

Selincro: Støtte til at reducere alkoholindtagelse.