Skip to main content

PÅRØRENDE

Alkoholproblemer berører både mennesket der drikker, og de mennesker der er tæt på den der drikker.
Alle pårørende har mulighed for en gratis rådgivende samtale i ambulatoriet.

Hvis personen der drikker, er indskrevet på ambulatoriet, har du mulighed for et gratis rådgivningsforløb på tre samtaler.


Samtalerne kan hjælpe dig til at skabe en bedre forståelse og et større overblik over din/jeres families situation og handlemuligheder. Hvis det viser sig, at du/I har behov for et behandlingstilbud, er vi behjælpelige med at undersøge, hvordan du kan få den rette hjælp.