Skip to main content

KORTLÆGNINGSFORLØB

Formålet med forløbet er at få et helhedsbillede af, hvordan alkohol har influeret på dit fysiske og psykiske helbred samt din arbejdsmæssige og sociale situation, så vi i fællesskab kan finde den bedst egnede behandling til dig.

Du får en lægesamtale om dit fysiske og psykiske helbred og din medicin gennemgås. Nogle alkoholrelaterede problemer behandles i ambulatoriet, hvorimod andre problemer henvises til praktiserende læge eller speciallæge.

De individuelle kortlægningssamtaler foregår både hos læge og behandler. Kortlægningsforløbet består af 3-4 samtaler.
Den første kortlægningssamtale er en længerevarende samtale og du skal påregne ca. 1½ time. Afslutningsvis laver vi i fællesskab en behandlingsplan for det videre forløb.

Hvis det viser sig, at du har behov for et andet behandlingstilbud end det vi kan tilbyde, hjælper vi med at undersøge andre muligheder.