FØRSTE SAMTALE

 

En uforpligtende samtale, hvor du får mulighed for at høre om behandlingstilbuddet og hvordan dette i hovedtræk
er bygget op.

Vi taler sammen om, hvordan alkohol påvirker dig og dit hverdagsliv og om du eller andre er bekymrede for dit forbrug
af alkohol. Du får mulighed for at få afklaret spørgsmål vedr. behandlingen og tage stilling til, om tilbuddet kan være
meningsfuldt for dig.

Hvis du efterfølgende beslutter dig for at få hjælp til at ændre eller stoppe dine alkoholvaner, tilrettelægger vi i
fællesskab et forløb som er tilpasset dig og du får tid til et kortlægningsforløb.

HALSNÆS ALKOHOLAMBULATORIUM I/S,   STRANDVEJEN 69, 3300 FREDERIKSVÆRK, TLF:28590208, CVR NR. 33086954.